Collega hobbyisten, bedrijven en instanties

 

Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio

Van der Heem info, website van dhr. G. Fust.

Van der Heem & Bloemsma, website van dhr. B. Gussenhoven


Telapas Software


de “Stadsomroeper” van de  stad Sloten

Historisch archief Leeuwarden


Evria Media

Comfort Webdesign