Diversen VDH

Een 16-tal willekeurige documenten zoals de fabrieks- lay-out, die o.a. aangeeft dat er 97 benoemde ruimten waren in de fabriek. Verder een verslag van het 1 jarige lustrum en een aantal kwaliteitsvoorschriften. Aan het einde van deze pagina drie montagetekeningen – die waren uitgegeven in het kader van de personeelsverkoop – men kon tegen een gereduceerde prijs onderdelen kopen om vervolgens zelf een portable samen te stellen etc in dit geval de RP 765.2. Verder het principeschema van Netstroommeter 8100, ik had n.l. de vraag gekregen van enkele collegae – een dergelijk schema even snel te tekenen – omreden dat zij een exemplaar van dit apparaat hadden gekocht in de personeelsverkoop en er geen schema voorhanden was. Als laatste de fabriekstelefoonlijst met de aanvulling en wijzigingen hierop.

Afb. 1
:
Fabrieks- lay-out BG.
Afb. 2
:
Fabrieks- lay-out Etage
Afb. 3
:
 1 Jarig lustrum Nieuwe fabriek
Afb. 4 en 5
:
Voorschrift Inkomende goederen controle
Afb. 6
:
Voorschrift Steekproefsysteem
Afb. 7, 8 en 9
:
Rapportage Kwaliteitssignalering
Afb. 10 en 11
:
Voorschrift: Richtlijnen eindcontrole PS 129
Afb. 12
:
Personeelsverkoop Printopbouw RP765.2
Afb. 13
:
Personeelsverkoop Printopbouw FM print RP765.2
Afb. 14
:
Personeelsverkoop Principeschema Netsroom-meetapparaat type 8100
Afb. 15 en 16  : Interne telefoon- en afdelingsnummers Sneek en de aanvulling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1

Afb. 1  Fabrieks- lay-out BG.

Afb. 2

Afb. 2  Fabrieks- lay-out Etage.

Afb. 3

Afb. 3  1 Jarig lustrum Nieuwe fabriek.

Afb. 4

Afb. 4  Voorschrift Inkomendegoederen controle.

Afb. 5

Afb. 5  Voorschrift Inkomende goederen controle.

Afb. 6

Afb. 6   Voorschrift Steekproefsysteem.

Afb. 7

Afb. 7  Rapportage Kwaliteitssignalering.

Afb. 8

Afb. 8  Rapportage Kwaliteitssignalering.

Afb. 9

Afb. 9  Rapportage Kwaliteitssignalering.

Afb. 10

Afb. 10 Voorschrift: Richtlijnen eindcontrole PS 129.

Afb. 11

Afb. 11  Voorschrift: Richtlijnen eindcontrole PS 129.

Afb. 12

Afb. 12  Personeelsverkoop Printopbouw RP765.2

Afb. 13

Afb. 13  Personeelsverkoop PrintopbouwFM print RP765.2

Afb. 14

Afb. 14  Personeelsverkoop Principeschema Netsroom-meetapparaat type 8100.

Afb. 15

Afb. 15  Interne telefoon- en afdelingsnummers Sneek.

Afb. 16

Afb. 16  Aanvulling interne telefoon- en afdelingsnummers Sneek.