Brieven en krantenknipsels VDH sluiting Sneek

Een 11-tal documenten, zoals brieven en krantenknipsels uit verschillende dagbladen van 1967.
5 t/m 8 zijn beschikbaar gesteld door oud directeur dhr. A.D. van der Kade.

Afb. 1
:
Brief van de Directie inzake salarisgaranties
Afb. 2a
en 2b 
:
Brief van dhr. Van der Kade – Bevestiging >> scheerapparaten.
Afb. 3
:
Brief van dhr. H. Borleffs inzake werkvoorziening Sneek.
Afb. 4 Nieuwsblad van het Noorden – vrijdag 13 januari 1967.
Afb. 5
:
Het vrije volk – 13 januari 1967.
Afb. 6
:
Het vrije volk – 14 januari 1967.
Afb. 7
:
Leeuwarder Courant – 14 januari 1967.
Afb. 8
:
Sneon & Snein – 21 januari 1967.
Afb. 9
:
Sneon & Snein – 21 januari 1967.
Afb. 10
:
Friesch Dagblad – febr. 1967.

 

Afb. 1

Afb. 1  Brief van de Directie inzake salarisgaranties.

Afb. 2

Afb. 2-a  Brief van dhr. Van der Kade – Bevestiging > scheerapparaten.

Afb. 3

Afb. 2-b  Brief van dhr. Van der Kade – Bevestiging >> scheerapparaten.

Afb. 4

Afb. 3  Brief van dhr. H. Borleffs inzake werkvoorziening Sneek.

Afb. 5

Afb. 4  Nieuwsblad van het Noorden – vrijdag 13 januari 1967.

Afb. 6

Afb. 5  Het vrije volk – 13 januari 1967.

Afb. 7

Afb. 6  Het vrije volk – 14 januari 1967.

Afb. 8

Afb. 7  Leeuwarder Courant – 14 januari 1967.

Afb. 9

Afb. 8   Sneon & Snein – 21 januari 1967.

Afb. 10

Afb. 9  Sneon & Snein – 21 januari 1967.

Afb. 11

Afb. 10  Friesch Dagblad – februari 1967.