Beschrijving en achtergrond van het boekwerk: “Opening Nieuwe Fabriek Sneek 11 juni 1964.

Feest in Sneek

 Inleiding.
Vandaag – 2 september 2015 – ben ik de gelukkige bezitter geworden van een lijvig boekwerk inzake de opening van de nieuwe radiofabriek van Van der Heem te Sneek op 11 juni 1964. Ik kon toen niet bij de opening aanwezig zijn i.v.m. het vervullen van de dienstplicht. De toenmalige legerleiding van de vliegbasis Leeuwarden was niet genegen mij een dag vrij af te geven, helaas. Wel kreeg ik op mijn huisadres bezorgd de veel besproken en feestelijke Fryske Krüdkoeke – met begeleidende brief – die aan alle betrokkenen, oud collegae en derden werden uitgereikt.

Mijn dank gaat speciaal uit naar de heer W.P.M. van Wezel te Den Haag die de moeite nam mij vandaag thuis het boekwerk te overhandigen, wat hij reeds eerder had aangekondigd. Wim vond dat een oud medewerker van Van Der Heem Sneek daar recht op had – en gezien mijn historische verhandelingen betreffende Van der Heem Sneek – bleek ik de aangewezen persoon, aldus Wim van Wezel. Ik moet u zeggen ik was zeer verrast en enigszins geroerd. Wim is een oud medewerken van R.S. Stokvis, dat was de verkoopmaatschappij voor Van der Heem.

Citaat uit de correspondentie van Wim aan mij.
“Door een artikel te plaatsen in de krant De Oud-Hagenaar over R.S.Stokvis en de Erres® producten en daarop reageerde een dame uit Den Haag, die uit een nalatenschap van Drs. C.A.A. van Luttervelt aan dit boek kwam. Waar zij geen raad mee wist. En lezende mijn artikel had ze een adres! Zij bracht dit persboek op een zondagmiddag bij mij thuis in Scheveningen. Ik nam het in ontvangst. Intern bij Van der Heem kende ik toen niemand. Zelf ben ik geïnteresseerd ook in de industriële geschiedenis. Ik heb bij R.S. Stokvis Den Haag gewerkt vanaf augustus 1959 tot en met 1 oktober 1966 en werkzaam geweest in de verkoop van gereedschappen en industriële Stokvis producten.
Voor de belangstelling ben ik ook eens gaan informeren in het museum te Sneek (over Van der Heem een enkel velletje) , ik heb de plaatsen in de stad bekeken, waar in 1964 een en ander gebeurde; hotel/restaurant, plaats waar de Fanfare speelde. Wij waren in Sneek voor een concert in de Kerk van de paters Franciscanen in het kader van de Friese Kerk in Rome.
Tijdelijk heb ik het persboek in bruikleen gegeven aan het Haags Historisch Museum, waar een expositie plaats had over het industriële verleden van Den Haag op initiatief van SHIE (Stichting Haags Industrieel Erfgoed). Van der Heem behoort daar natuurlijk bij. Voor de website van Van der Heem is er ook een goed gebruik gemaakt van het Persboek door Bert Gussenhoven. Later hebben Bert Gussenhoven en ik een Haagvaarder tot stand gebracht voor de SHIE over het Rijwiel Solex®.”  Einde citaat.


Inhoudsopgave.

Het betreft een 7 cm! dik boekwerk met de volgende paragrafen:
1. Nieuwbouw aanwijzer: Foto.
2. Heemraad krant: Een krant t.b.v. werving van personeel met prijsvraag etc.
3. Prijsaankondiging: Voorbeeld.
4. Draaiboek: Voor de opening van de nieuwe fabriek.
5. Wat de pers vooraf schreef: Kranten knipsels.
6. Het officiële begin: Uitnodigingsbrief, uitnodigingskaart en Parkeerkaart.
7. Lijst van genodigden: Groslijst en gastenlijsten (ca. 700 personen).
8. Gelukstelegrammen: Gelukstelegrammen en bericht van verhindering.
9. Gastenboek: ca. 12 handtekeningen per blad.
10. Voor de pers, documentatie en toespraken: Achtergrond, historie en toespr.
11. Foto’s gemaakt bij de officiële opening, o.a. door ANP: fotocollage.
12. Lunch in hotel de Wijnberg: Gastenlijst, parkeer aanwijzing, aanmelding- en absentiekaart, menukaart, toespraken en fotocollage.
13. Eerste feestavond: Uitnodiging, toegangsbewijzen, programma, 1 foto, toespraak en fotocollage.
14. Bezoek medewerkers van Den Haag aan fabriek Sneek: Mededeling en programma, lijst van deelnemers.
15. Tweede feestavond: Uitnodiging, toegangsbewijzen, programma, fotocollage.
16. Open House: Advertentie en fotocollage.
17. Van der Heem Sneek in de pers: Krantenknipsels.
18. Ontvangen bloemstukken en geschenken: Lijst met schenkers.
19. Foto’s van het in- en exterieur: Fotocollage.
20. Reportage van de RONO en AVRO: Aankondiging.
21. Friese Koek: Foto.
22. Aan Sneek gewijde VDH-tjes: VDH-tjes.
23. Diverse bedankjes: Knipsels en kaart.
24. Aanduiding: Samengesteld door afdeling Public Relations van Van der Heem N.V. te Den Haag.

Later toegevoegd:
25. Krantenknipsel: Bihol BV. koopt in Sneek de hal van Philips, voormalige fabriek van Van der Heem

Aangezien de band en kaft sporen vertoonden van “mishandeling” – vermoedelijk veroorzaakt door het kopiëren van pagina’s elders – heb ik e.e.a. (met plezier) gerestaureerd. Het boekwerk heeft een mooi plaatsje op de plank naast de verzameling VDH-tjes en is hier aan huis ter inzage beschikbaar.

.
Hieronder volgt een min of meer willekeurige selectie uit het omvangrijke boekwerk, met vermelding van de betreffende paragraaf.

VanderHeem_Opening_Sneek_1_1964 (2) Boekomslag.

VanderHeem_Opening_Sneek_1C1. Nieuwbouw aanwijzer

VanderHeem_Opening_Sneek_2_19642. Heemraad krant.

VanderHeem_Opening_Sneek_3_19643. Prijsaankondiging.

VanderHeem_Opening_Sneek_4_19644. Draaiboek.

VanderHeem_Opening_Sneek_5_1964 5. Wat de pers vooraf schreef.

VanderHeem_Opening_Sneek_6_19646-a. Het officiële begin.

VanderHeem_Opening_Sneek_6B_19646-b. Het officiële begin.

VanderHeem_Opening_Sneek_7_19647. Lijst van genodigden.

VanderHeem_Opening_Sneek_8_19648. Gelukstelegrammen.

VanderHeem_Opening_Sneek_9_19649. Gastenboek.

VanderHeem_Opening_Sneek_10A_196410-a. Voor de pers, documentatie en toespraken.

VanderHeem_Opening_Sneek_10B_196410-b. Voor de pers, documentatie en toespraken.

VanderHeem_Opening_Sneek_11_196411. Foto’s gemaakt bij de officiële opening, o.a. door ANP.

VanderHeem_Opening_Sneek_12_196412-a. Lunch in hotel de Wijnberg.

VanderHeem_Opening_Sneek_12B_196412-b. Lunch in hotel de Wijnberg.

VanderHeem_Opening_Sneek_13_196413-a. Eerste feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_13B_196413-b. Eerste feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_13C_196413-c. Eerste feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_14_196414. Bezoek medewerkers van Den Haag aan fabriek Sneek

.

VanderHeem_Opening_Sneek_15_196415-a. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_15B_196415-b. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_15C_196415-c. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_15D_196415-d. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_15E_196415-e. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_15F_196415-f. Tweede feestavond.

VanderHeem_Opening_Sneek_16_196416-a. Open House.

VanderHeem_Opening_Sneek_16B_196416-b. Open House.

VanderHeem_Opening_Sneek_16C_196416-c. Open House.

VanderHeem_Opening_Sneek_17_196417. Van der Heem Sneek in de pers.

VanderHeem_Opening_Sneek_18_196418. Ontvangen bloemstukken en geschenken.

VanderHeem_Opening_Sneek_19_196419-a. Foto’s van het in- en exterieur.

VanderHeem_Opening_Sneek_19B_196419-b. Foto’s van het in- en exterieur.

VanderHeem_Opening_Sneek_19D_196419-c. Foto’s van het in- en exterieur.

VanderHeem_Opening_Sneek_19C_196419-d. Foto’s van het in- en exterieur.

VanderHeem_Opening_Sneek_19E_196419-e. Foto’s van het in- en exterieur.

VanderHeem_Opening_Sneek_20_196420. Reportage van de RONO en AVRO.

VanderHeem_Opening_Sneek_21_196421. Friese Koek.

VanderHeem_Opening_Sneek_22_196422. Aan Sneek gewijde VDH-tjes.

VanderHeem_Opening_Sneek_23_196423. Diverse bedankjes.

VanderHeem_Opening_Sneek_24_196424. Aanduiding.

VanderHeem_Opening_Sneek_25_196425. Krantenknipsel (29-05-1987)

Klik hier voor VDH-tjes deel 2