VDH – Oude koeien

“Oude koeien” die – na zoveel jaar – uit de sloot gehaald worden door oud collegae en directie. In willekeurige volgorde:

A. Fail
H. Vrolijk
Tj. Noppert
E. Bil
A.D. van der Kade

F. Brouwer
H. de Jong
W. Trimbos
W.P.M. van Wezel

(Pas)foto’s uit de periode 1961 – 1967.

Ingezonden door Dhr. A. Fail te Uithoorn 17-06-2008

Functie: Radiotechnicus/bedrijfslaborant.

Dit is toch toevallig dat ik jou advertentie lees in het blad “ NVHR “ dat jij Van der Heem / ERRES Radio’s zocht. Je naam was nog bekend bij mij en daarom dacht ik, ik zal hem eerst maar bellen , misschien kent hij mij nog. Na dat ik je gebeld had verwees je mij naar je internet side. Ik heb hier heel wat gelezen en gezien het is prachtig, een aardige verzameling van v/d Heem producten. Je bent nog zeer actief. Ik heb ook nog dingen gelezen wat ik zelf niet eens wist.Maar stom toevallig dat ik je side lees op 11 juni is en dat is precis 44 jaar na opening v/d Heem Sneek.

Over de geschiedenis v/d Heem Sneek wil ik nog enkele dingen completeren.Mijn naam wist je niet meer ik heb zeker niet zo een goede indruk achter gelaten. Maar Antal de Hongaar die heet Fail en (is sinds 15 dec.’56 woonachtig in NL en sinds ’66 Nederlands staatsburger) is per 2 jan 1962 overgeplaatst van Den Haag naar Sneek als storingzoeker en de trimmers in te leren met in de toekomst de meetapparaten lab te beheren. In het begin zijn bij v/d Heem alleen maar printen gemonteerd maar nog geen spelende Radios gemaakt. Toen ik in januari 1962 in Sneek begon hebben wij de eerste twee maanden de gemonteerde printen (RP 620-01P) alleen afgeregeld en naar Den Haag gestuurd.Hier werden deze printen in kasten gemonteerd en ingepakt. En ik dacht dat hier na is de heer Bos (zijn voornaam weet ik niet meer) als inpakker en Badstra als eind controleur aangesteld.

Ik ben begonnen met Akkerman en de Jong de radio toestellen af te regelen en in principe na de derde maand complete spelende toestellen ingekuipt en ingepakt naar Den Haag gestuurd. Van af dat moment is v/d Heem Sneek als Radio fabriek genoemd. Maar we hebben ook TV toestellen aangepast voor de UHF kanalen (2-e net).

We hebben toen een serie van ca. 1000 Tv’s omgebouwd, deze waren bestemd voor Zweden. Bij deze toestellen heb ik nog de UHF kanaal kiezer afgeregeld.
Jan je zocht nog Erres portable toestellen, ik heb ook nog een, welke type weet ik niet, het is een radio met Mg, en Kg, en FM met een plug voor aansluiting auto antenne.Ik moet mijn zolder eens opruimen en hoop ik dat ik dat toestel vind.Dan kun jij dat zo van mij krijgen.
Maar ik heb nog een complete meetopstelling voor het trimmen van radio’s, zoals op jou foto (3-e) te zien is. Bestaande uit: netvoeding, gelijkspanningsvoeding,toongenerator, outputmeter, scoop, drukknop meetzender, universeel meter.
Nu nog een vraag ga jij nog naar de beurs op 21 juni in Driebergen van NVHR. Ik was van plan om daar na toe te gaan. Als jij gaat dan hoop ik je te ontmoeten. Zoals je er op de foto uit ziet herken ik je niet meer, met een baard.

Ik kom nog regelmatig in Sneek, maar oud medewerkers v/d Heem heb ik niet ontmoet, behalve Jan Zwiers die toevallig de buurman van mijn Hongaarse kennissen is. Hij woont op de Lemmerweg.
Groetend, Antal.

Ingezonden door Dhr. H. Vrolijk te Rotterdam dd. 04-11-2008

Functie: Stagiaire bedrijfslab.

Door een bezoekje aan een ruilmarkt van de NVHR tijdens de opening van een nieuwe thematentoonstelling in het Rotterdams Radio Museum afgelopen zondag kwam ik in gesprek met dhr. G. Fust uit Zaandijk. In zijn brief “Aan alle oud-werknemers van Van der Heem” zag ik het URL van uw website, die ik met veel belangstelling heb bekeken. Ook de website van dhr. Fust is erg interessant en daarop zag ik een stukje van de hand van Ir Dick Rollema, die ik ook persoonlijk ken.

Ik ben oud-Sneker, nu 61 jaar. Na de zomer 1965 zou ik beginnen aan de studie elektrotechniek in Eindhoven. Op voorspraak van mijn vader (directeur van HOVAP in Sneek) die de directie goed kende mocht ik in die zomer een korte stageperiode doorbrengen in het nieuwe bedrijf aan de Lorentzstraat. Ik werd het hulpje van Antal Fail die toen een werkplaatsje (“lab”) had op de bovenverdieping van de achtervleugel. Ik kende hem al als radiozendamateur (zijn call is PA0SAF en de mijne is PA0HPV). Ik mocht bij Antal Fail trimmallen voor een nieuwe serie portable radio’s bedraden en testen, een LF-generator bouwen, een voeding en antenneversterkers repareren en door het hele bedrijf de meet- en voedingsapparatuur inventariseren om een kaartsysteem bij te werken.

Er waren wel eens problemen met de kwaliteit. Zo herinner ik mij dat we ontdekten dat een aantal radio’s die al klaar stonden voor verzending een verkeerd afgeregeld kortegolfbereik had. Op een van de trimpunten bleken ze op de spiegelfrequentie te zijn afgeregeld. Een ander kwaliteitsprobleem heeft mij juist veel plezier opgeleverd: in het FM-gedeelte van een bepaalde radio werd de transistor 2SA235c gebruikt. Hij staat op een van de bouwtekeningen op uw site! Van een klein deel van deze transistoren was de versterking te hoog, waardoor de FM-tuner wild ging oscilleren. Die transistors werden dan uitgesoldeerd en – speciaal voor mij – van een krul in een van de draadjes voorzien zodat ik ze donderdags in de ‘remplace’ terug kon vinden en kon kopen voor 25 ct. Die “afgekeurde” 2SA235’s bleken uitstekend te voldoen in kleine peilontvangertjes in de 144 – 146 MHz amateurband. Ook waren ze geschikt voor kleine FM-zendertjes. Daarmee hebben Luit Londema en ik een tijdje een extra signaaltje in de FM-band op het centraal antennesysteem van de fabriek gezet waarop Radio Veronica te horen was. Veronica was op de middengolf in de fabriekshal door afscherming en het hoge stoorniveau niet te ontvangen. Bij de eindcontrole kwamen ze dus tot ieders verbazing Radio Veronica helder en duidelijk tegen op FM. Het was kort, maar erg interessant en de goede sfeer in het bedrijf is mij ook bijgebleven.

Enkele namen die ik nog weet uit die periode:

– Luit Londema (PA0LDL), trimmer-storingzoeker. Laatst bekend te Sneek. Luit is na de sluiting van Van der Heem bij   Tektronix in Oudeschoot gaan werken.
. . Hij heeft ook een eigen computerzaakje in Sneek gehad maar daar is hij mee gestopt.
– Jetske Ligthart uit de Noorderhoek in Sneek. Ik kende haar nog van de lagere school. Ze werkte in de montage.
– Dhr. Lamminga van de Afdeling personeelszaken.

Bijgevoegd: een scan van het getuigschrift dat ik van de hr Lamminga mocht ontvangen. Het leest nu nog als heel sympathiek.

Ik was misschien na mijn studie wel bij Van der Heem gaan werken, maar toen hoefde het al niet meer. Ik kwam terecht bij de Kon. Luchtmacht en heb projecten geleid op het gebied van communicatie- en navigatiesystemen. De staven van Defensie werden in 2003 – 2004 met 2000 man ingekrompen en toen heb ik gebruik gemaakt van een afvloeiingsregeling. Tegenwoordig ben ik lid van de redactie van het blad Electron van de VERON.
Groetend, Henk.

Ingezonden door Dhr. Tj. Noppert te Spijk dd. 07-05-2015

Fuctie: Gereedschapsmaker.

Geweldig die site van jou, oude tijden herleven dan. Ik ben denk ik in 1965 in de gereedschapmakerij komen werken, Anton Huizinga was toen mijn baas. Mijn naam en foto’s kom ik tegen in de teksten van VDH-jes. Ik was nl. de gelukkige om twee keer de hoofdprijs in de ideenbus wedstrijd te winnen. De eerste keer won ik een bandrecorder (BO 604 ) en de tweede keer won ik de T.V. en dat waren in die tijd voor mij fantastische prijzen.

Ook de foto waar de hele crew van de gereedschapmakerij op staat roept veel herinneringen op. Ik studeerde ondertussen toen voor een technische onderwijsbevoegdheid en na dat ik die had behaald in 1967) werd ik benoemd aan de technische school in Appingedam (Gr.). Later kreeg ik een benoeming aan de zeevaartschool in Delfzijl en heb daar tot mijn pensionering gewerkt.

Ik ben nu 76 en woon met mijn vrouw (alle beide nog goed gezond ) alweer 18 jaar in het dorp Spijk vlak bij de Eemshaven.
Zomers genieten wij met onze boot van het mooie Friesland. Wij zijn allebei Friezen en dan trekt toch altijd het Heitelân.
Jan heel erg bedankt voor jou reactie en ik zal je site vast nog heel wat keertjes bezoeken.

Met groet van,
Tjibbe en Pieta Noppert.

Ingezonden door Dhr. E. Bil te Bodegraven dd. 15-02-2006

Functie: Boekhouder.

Goeie middag Jan,
Kreeg vanmorgen een telefoontje van één van mijn broers die nog in Friesland woont dat ene Jan Haagsma op zoek was naar oud Van der Heem medewerkers. Welnu daar ben ik er een van. lk ben Eeltje Bil geboren 3-1-1939 te St. Jacobiparochie. Ben in 1952 met mijn ouders en nog vier broers verhuisd naar Sneek waar Pa voorzitter werd van de voetbalclub ONS Sneek en waar wij als broers allemaal hebben gespeeld.
Ik ben bij Van der Heem in dienst geweest van 2 augustus 1965 t/m28 februari 1967 als assistent-boekhouder. lk deed o.a. de kantine administratie + inkoop en zorgde dat de kaartjes automaten in de fabriek bij werden gevuld alsmede de administratie van de binnengekomen gelden (allemaal kwartjes !!!)
lk heb als aandenken aan mijn van der Heem tijd nog een getuigschrift welke op 27 februari 1967 is ondertekend door de heer J.D. van Dijk die toen Hoofd personeelszaken was. Wij zaten met zo’n man of tien op een afdeling en we hebben daar naast ons werk ook veel lol gehad.
Na mijn van der Heem tijdperk ben ik naar Penn Controlls gegaan in Leeuwarden en daarna één jaar naar Schuitema Noord in Heerenveen waar ik chef van de administratie werd. Dat heb ik een jaar volgehouden en ben toen in de buitendienst gaan werken bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam als looncontroleur. Mijn werk bestond uit het controleren van de administraties van aannemersbedrijven om te kijken of die hun premieafdrachten wel op de juiste wijze deden. De laatste 15 jaar heb ik bij het SFB gewerkt als administratief inspecteur waarbij ik hoofdzakelijk bouwfraudes meedraaide in teamverband met de Politie en FIOD. ln 1999 ben ik met de VUT gegaan en sinds 1 januari 2004 ben ik AOW-er. ln januari 2003 ben ik met mijn vrouw naar Bodegraven verhuisd. Zo nu en dan wordt ik nog herinnerd aan mijn van der Heem tijd als het programma Tussen Kunst en Kitsch op de TV is en Theo Laurentius in beeld is. Nu dat was mijn verhaal. ln ieder geval leuk dat er nog mensen bezig zijn met de Van der Heem periode.

Vriendelijk groetend,
Eeltje Bil

Ingezonden door Dhr. A.D. van der Kade te Castricum dd. 15-10-2006

Functie: Bedrijfsdirecteur Sneek.

Beste Haagsma,
Hierbij fotokopieën van spullen, die ik nog heb, alsmede wat knipsels van kranten uit de tijd.van de sluiting. Ik heb met de fotokopieën geprobeerd te laten zien, hoe serieus we bezig waren om over te schakelen op de productie van scheerapparaten. Als dit een spelletje van Philips is geweest zijn we (ben ik) er goed ingetrapt.
Ik hoop, dat je hier iets aan hebt. En passant, in de tussentijd heb ik ook internet op mijn p.c. Ik heb je site dan ook al enkele keren bekeken en heb de volste bewondering voor wat je hebt gepresteerd. Ik zal hem in de toekomst in de gaten houden.
Gezien het aantal postzegels, dat je op de enveloppe had geplakt verwachtte je nogal het een en ander. Sorry, maar ik heb niets meer interessants. Hopelijk gaat het je goed, de beste wensen voor de toekomst en de groeten van je oude “baas”.

A.D. van der Kade.

Ingezonden door Dhr. F. Brouwer te Raerd dd. 18-02-2006

Functie: Gebouwendienst.

Heer Haagsma,
Met belangstelling las ik het artikel in het Friesch dagblad dat een goede kennis voor mij had bewaard. Ook ik ben oud collega van de Radiofabriek van der Heem. Ik heb daar gewerkt van 1964 t/m 1967 bij de gebouwendienst onder leiding van Dhr. de Vries. lk reed daar op de heftruck en auto en hielp in de fabriek/kantine en ketelhuis enzv. lk heb daar 3 jaar met plezier gewerkt tot de fabriek werd verkocht en wij ontslag kregen.

lk sprak naar aanleiding van Uw artikel Dhr. S. Jongstra. Hoofd magazijn/expeditie over uw artikel. Hij was toen ik er werkte mijn baas en ook dhr. de Vries. Hij had het niet gelezen en ook niet gehoord, hij is 80 jaar en heeft geen computer. lk heb hem wat foto’s en het artikel toegestuurd en was verrast hier over.

Foppe Brouwer.

Ingezonden door Dhr. H. de Jong te Tjalleberd dd. 20-02-2006

Functie: Radiomonteur.

Beste Jan Haagsma,
Wat heeft u een voor mij bekende naam! Een goede kennis in Jutryp heet nl. net zo. Van april tot eind november 1965 heb ik bij Van der Heem gewerkt. Toen moest ik in militaire dienst. Hoewel een korte periode, bewaar ik toch de beste herinneringen aan dit bedrijf. lk kwam uit de rubberindustrie. Doch instructeur van der Weg leerde me de fijne kneepjes van het solderen van diverse onderdeeltjes van transistorradio’s. lk kwam bij een unit van rond acht tot tien personen. Een van de collega’s was John Stemfer uit Heerenveen; schijnt nu in Stiens te wonen. Pieter Schaper uit Sneek verzorgde ons van materiaal. Volgens Jan is Pieter nu 61 jaar en werkt hij nog steeds. Op een gegeven moment werd kapper de With uit Sneek onze unitchef. Hij bezat ook een kroeg met de naam ‘De zwarte panter’. Een markant figuur waar het plezierig mee was om te gaan. lk reed dagelijks met de bus van Heerenveen naar Sneek met mijn toenmalige vriend en collega Tjalling Piersma, die nu bij Caparis in Heerenveen werkt. Ook reisde Gerard of Theunis Langenberg mee.

Dan was er ook nog Cosimo Raymondo, nu met pensioen en onlangs door een beroerte getroffen. Hij is tientallen jaren postbode geweest. Een andere goede collega was Webe Cnossen uit Abbega. lk meen dat deze nu in Grou woont. Tussen de middag was het altijd gezellig schaften met soms lekkere soep boven in de kantine. ledere vrijdag kwam een Ambonees uit het kamp De Wyldemerk langs met zelfgemaakte overheerlijke loempia’s. Toen ik vanwege de militaire dienst afscheid moest nemen, zei personeelschef Faber, dat ik na de militaire dienst wel terug kon komen. Maar toen ik uit dienst kwam, was het bedrijf er niet meer. lk heb toen een jaartje bij een fotozaak in Heerenveen gewerkt, en daarna 35 jaar en een maand bij Douwe Egberts te Joure. Op 1 oktober 2003 kon ik er vervroegd uit.

Met vriendelijke groet,
Hindrik de Jong.

Ingezonden door Dhr. W. Trimbos te Leidschendam dd. 16-05-2006

Funktie: Arbeidsanalist.

Beste Jan,
Hierbij het beloofde speldje van Van der Heem. Van mijn buurman kreeg ik ook nog een aantal oude suikerzakjes van Erres. Ik heb ze er maar bij gedaan. Veel plezier er mee.

Groetjes,
Wim.

Stokvis_embleemCC

Ingezonden door Dhr. W.P.M. van Wezel te Den Haag  dd. 10-09-2015

Functie: Technisch commercieel medewerker R.S.Stokvis & Zonen N.V. sector Groot Industrie.

Beste Jan,
Met veel tromgeroffel is Sneek begonnen en ik blijf toch de indruk houden: met ‘valse’ voorwendsels, de vraag is door wie? Men (sub top management) heeft echt alles uit de kast gehaald om Sneek goed op de kaart te zetten voor productie, verkoop, personeel, opleiding en dan 2 jaar later, stopt alles en worden de hallen later verkocht.
De totstandkoming van de nieuwe fabriek in Sneek is ook in de periode dat ik uitdienst kwam (1964) en tot ergens in 1966, toen ik Stokvis verliet, daarna kwam Stokvis in moeilijke omstandigheden.

De gesprekken tussen Philips en Van der Heem, blijven voor menigeen een raadsel. Zijn hard en zakelijk geweest. Philips heeft niet geduld een Radiofabriek in het Noorden/Sneek. Wat de positie van Stokvis hierin is geweest is ook onduidelijk. Op ons kantoor in Den Haag, begreep niemand de fusie met Indola/Braskamp. Philips heeft Van der Heem als partij naar deze fusie geduwd. Een concurrent op Nederlandse bodem in radio en TV geëlimineerd. En de directie moest dit ‘verkopen’ aan het personeel. Het heeft niet lang geduurd. Wat zou er gebeurd zijn als Leo van der Heem er nog geweest zou zijn? Verwarrend vond ik, dat Stokvis Philips apparaten ging verkopen. Het begin van het einde, vond ik, met verbazing keek ik er naar!

Achteraf gezien een moeilijke periode voor het management van Stokvis en Van der Heem. De markt in elektrische apparaten was in beweging gekomen, meer concurrentie, hogere productiekosten voor Van der Heem en stabiele verkopen. Dit kon nooit een lang leven beschoren zijn en zeker als je geen ‘creatieve’ research pleegt in nieuwe producten tegen verkoopbare prijzen.

Wim van Wezel.